Ontmoet de partners

CIRCUSOL brengt 15 partners samen uit 7 verschillende landen. Het consortium bestaat uit 5 onderzoekscentra en universiteiten, 9 industriële spelers uit de PV- en batterij-sector, en 1 consultant. Het consortium wordt gecoördineerd door VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek).

VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek)

VITO is een onafhankelijke onderzoeks- en technologieorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling en werkt oplossingen uit voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. VITO heeft meer dan 800 hooggekwalificeerde medewerkers die werken aan internationale projecten over de hele wereld. Deze organisatie combineert duurzaamheid en transitie in al haar onderzoeksprogramma's en streeft ernaar de onderzoeksresultaten maximaal te valoriseren. De vijf belangrijkste onderzoeksgebieden van het VITO zijn: duurzame materialen, duurzame energie, duurzame chemie, duurzaam landgebruik en preventieve gezondheid.

VITO is de projectcoördinator en leidt het werkpakket  "circulaire businessmodel co-creatie". VITO draagt ook bij tot de ontwikkeling van batterij certificatie protocollen en de feedback tool voor energieverbruikers.

 

Lund Universiteit (LUND)

Lund University. Het Internationaal Instituut voor Industriële Milieu-economie (IIIEE)

Het IIIEE, opgericht in 1994, hield zich aanvankelijk bezig met complexe milieu- en industriële uitdagingen op het gebied van industriële milieu-economie. Tegenwoordig is de visie van de IIIEE om strategieën voor duurzame oplossingen te bevorderen door baanbrekend interdisciplinair onderzoek, hoogwaardig innovatief onderwijs en effectieve communicatie en sterke partnerschappen.

De IIIEE bevordert de kennis over hoe de overgang naar koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economieën te katalyseren. De missie van de IIIEE is het bevorderen van duurzame oplossingen die worden nagestreefd door overheden en bedrijven - internationaal, nationaal en lokaal. IIIEE doet dit door het beoordelen van governance- en management-processen, het evalueren van beleidsinstrumenten en bedrijfsmodellen en het verkennen van visies en scenario’s voor een duurzame toekomst.

LUND zal WP5 leiden op het gebied van verspreiding, exploitatie en communicatie. Het zal bijdragen aan WP1 voor analyse en simulatie van ecosystemen en WP2 voor co-creatie van circulaire bedrijfsmodellen. De belangrijkste bijdragen aan het project omvatten de circulaire bedrijfsmodellering en co-creatie methodologie, opzet van bedrijfsexperimenten en verspreiding van CIRCUSOL-methoden.

 

Bern University of Applied Sciences, school of engineering (BUAS)

BUAS is gespecialiseerd in toegepast onderzoek met een breed scala aan opleidingen en R&D-activiteiten. BUAS voert onderzoeksprojecten uit met bedrijven en overheden en speelt een sleutelrol in verschillende Europese onderzoeksprojecten, bvb. in Horizon 2020, Forwarder 2020, CPaaS.io (coördinator), CANVAS. De wisselwerking tussen faculteiten resulteert in markt-gestuurde oplossingen op het gebied van onderzoek, consultancy, coaching, evaluatie, studievoorbereiding, training en vervolgonderwijs. BUAS biedt innovatieve en hoogwaardige oplossingen, waarbij grote en kleine bedrijven een concurrentievoordeel kunnen behalen.

BUAS leidt het werkpakket "Ecosysteem-analyse en simulatie". BUAS staat daarbij in voor ecosysteemanalyse, systeemsimulatie-modellering, beleidsanalyse en de ontwikkeling van een ICT-platform voor asset database management.

 

Interuniversitair micro-electronica centrum (IMEC)

IMEC is één van de grootste onafhankelijke R&D-centra wereldwijd op het gebied van nano-elektronica. De Silicium-PV-afdeling richt zich op c-Si-wafer- gebaseerde zonnecellen en -modules en werkt aan de verbetering van de efficiëntie, de industriële maakbaarheid, de recycleerbaarheid en de kostenreductie van enkele geavanceerde PV-technologieën voor het komende decennium.

IMEC heeft sinds de oprichting in 1984 een zeer ruime ervaring opgebouwd met vele soorten zonnecellen en -modules. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek zich ook gericht op het recyclen van afgedankte modules via het Horizon 2020-project Cabriss en op het testen van de betrouwbaarheid van verschillende PV-technologieën.

IMEC werkt binnen het CIRCUSOL-project voornamelijk rond de technische aspecten van PV. IMEC leidt de ontwikkeling van labelling en certificatie protocollen voor tweedehands PV modules, en werkt mee aan de kostenanalyse en circulaire ontwerpoplossingen voor PV modules.

 

UAB SOLI TEK R&D (SOLITEK)

Soli Tek R&D is een productiebedrijf voor de fabricage van multikristallijne zonnecellen en glas-glas modules, opgericht in 2009. De jaarlijkse capaciteit van PV-cellen en modules is 70 MW. Het bedrijf ontving een InterSolar Award in 2014. Soli Tek R&D werkt nauw samen met toonaangevende PV-fabrikanten en onderzoeksinstituten bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

  SOLITEK vertegenwoordigt PV-fabrikanten in het consortium. SOLITEK leidt het takenpakket rond circulair PV-ontwerp en levert input in andere taken, zoals de ontwikkeling van de asset-database.

 

Société Nouvelle d’Affinage des Métaux – SNAM

SNAM is een Franse recycler met een wettelijke erkenning voor het verwerken van NiCd-, NiMH-, Li-Ion- en alkalinebatterijen. SNAM verwerkt ook productie-afval en schroot. Verregaande eisen met betrekking tot afvalinzameling en strengere milieunormen ondersteunen SNAM in haar ambities om haar economische en milieuprestaties te verbeteren. Zo heeft SNAM zich recent ook gespecialiseerd op het gebied van de productie en verkoop van batterijsystemen gemaakt van gerecyclede materialen, met als doel tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar stationaire batterijen.

De belangrijkste rol van SNAM binnen het project is het aanleveren van gereviseerde batterijen afkomstig uit elektrische voertuigen, en CEA te ondersteunen in de ontwikkeling van labelling en certification protocollen.

 

Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)

CEA is een overheidsinstantie die in oktober 1945 werd opgericht. SNAM is koploper in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het is actief in vier hoofddomeinen: koolstofarme energieën, defensie en veiligheid, informatietechnologieën en gezondheidstechnologieën. Op elk van deze terreinen onderhoudt CEA een interdisciplinaire cultuur van ingenieurs en onderzoekers, voortbouwend op de synergieën tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

CEA is bij het projectbetrokken via het Liten Institute, dat zich toelegt op technologieën voor schone energie en geavanceerde materialen. CEA Liten voert R&D uit namens industriële partners uit een breed scala van marktsegmenten: o.a. energie, transport, ruimtevaart, bouw, civiele techniek, milieu en IT-industrieën.

CEA leidt het werkpakket "Circulaire supply chain-ontwikkeling" in het project, en ziet dus toe op de ontwikkeling van labelling- en certificeringsprotocollen voor second life-batterijen en demonstratie-activiteiten met betrekking tot second life-batterijen.

 

Ecopower CVBA

ECOPOWER werd in 1992 opgericht als een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht. De organisatie heeft drie hoofddoelen: investeren in duurzame energie; 100% groene elektriciteit leveren aan haar coöperatieve leden; en het rationeel gebruik van energie, hernieuwbare energie en het coöperatieve bedrijfsmodel in het algemeen bevorderen. Tegen het einde van 2016 was Ecopower een burgercoöperatie met meer dan 50.000 coöperatieve leden, bijna 200.000 aandelen en 45.000 klanten. Dit laatste komt overeen met ongeveer 1,5% van de Vlaamse huishoudelijke markt.

ECOPOWER leidt het werkpakket  "Grootschalige demonstratieprojecten" en leidt zelf de Demo REScoop PV. Het speelt ook een sleutelrol in de beoordeling en planning van replicatiepotentieel via het REScoop.eu-netwerk.

 

PV Cycle AISBL

PV CYCLE is een non-profit ledenorganisatie. PV CYCLE biedt zowel collectief als op maat gemaakt afvalbeheer en wettelijke compliance-diensten voor bedrijven en afvalhouders over de hele wereld. PV-CYCLE werd opgericht in 2007 door en voor de PV-industrie, en richt zich vandaag op oplossingen voor een breed scala aan elektrische en elektronische apparatuur, batterijen, verpakkingen en industrieel afval.

PV CYCLE treedt op als facilitator in de recycling- en afvalbeheerindustrie en ondersteunt de organisatie van inzameling en verzending van afgedankte PV-panelen. In Circusol biedt PV Cycle mogelijkheden tot het testen van second-life PV-modules. Het zal ook bijdragen aan de verspreiding van de resultaten van het project onder beleidsmakers.

 

BKW Energy AG (BKW)

BKW is een Zwitserse stroomproducent en -verdeler, en distributiesysteembeheerder, die zijn activiteiten heeft uitgebreid naar de sectoren infrastructuur engineering en dienstverlening. Het bedrijf bestrijkt een groot deel van de energie-gerelateerde waardeketen. Dit is de reden waarom BKW al relatief vroeg het potentieel zag in een gesynchroniseerde grootschalige integratie van dak-PV in het  elektriciteitsnet.

BKW leidt de Demo “Scaling PSS” en zal ervaringen uitwisselen met andere CIRCUSOL demo’s.

 

Futech BVBA (FUTECH)

Futech is een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de installatie van fotovoltaïsche installaties. Het onderscheidt zich van andere PV-installateurs in de markt door zijn engineering-aanpak. Het bedrijf beperkt zich niet tot het installeren van zonnepanelen op daken, maar biedt totaaloplossingen. Sinds het bedrijf in 2008 werd opgericht, installeerde Futech al meer dan 15.000 PV-installaties, wat overeenkomt met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 120 MW.

 

SunCrafter

SunCrafter is een cleantech-familiebedrijf gelokaliseerd in Berlijn. De expertise van SunCrafter is gebaseerd op jarenlange ervaring in onderhoud en bouw van zonnepaneel-installaties en off-grid laadstations en generatoren voor verschillende toepassingen, gaande van PV-systemen voor rurale gemeenschappen tot smartphone-laadstations die gebruikt worden op evenementen overal in Europa.

De unieke upcycling technologie van SunCrafter maakt van afgedankte zonnepanelen krachtige plug-and-play zonnegeneratoren, die hernieuwbare energie toegankelijk maken waar nodig.

De taak van SunCrafter in CIRCUSOL is aan te tonen dat second-life PV zowel vanuit economisch als vanuit milieuperspectief haalbaar is. Daarvoor zal SunCrafter het concept van gedecentraliseerde off-grid solar laadstations uitrollen in stedelijke context. Dit zal het pad effenen voor een nieuwe en milieuvriendelijker manier om e-mobility in smart cities van energie te voorzien.

 

Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau BVBA (DAIDALOS)

Dit is een groep onafhankelijke consultants gespecialiseerd in een brede waaier van onderwerpen, gerelateerd aan het ontwerp en de bouw van allerlei types architecturale of industriële ontwikkelingen. Specialiteiten zijn bijvoorbeeld akoestiek, bouwfysica en fysica van stadsontwerp, lawaaibeheersing,  milieutechnologie, brandveiligheid, duurzaamheid en de optimalisatie van arbeidsomstandigheden.

DAIDALOS leidt de “Demo Waasland” en vertegenwoordigt de (residentiële) eindgebruiker in het consortium.

 

Zabala Innovation Consulting

Zabala is een Spaanse KMO met ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het beheer van hun onderzoek en technologie-ontwikkeling en innovatieactiviteiten, evenals in projecten en activiteiten voor technologieoverdracht. Als onderdeel van zijn diensten is ZABALA gespecialiseerd in het verlenen van advies aan overheden bij het definiëren van nieuwe hulpmiddelen voor ondersteuning van innovatie en bij het ondersteunen van de exploitatie van R&D-resultaten in regionale, nationale en Europese projecten. Sinds 2006 is ZABALA coördinator van het secretariaat van het Europees Technologieplatform voor het Elektriciteitsnetwerk van de Toekomst (ETIP-SNET).

ZABALA leidt binnen CIRCUSOL de communicatie-activiteiten, samen met LUND en ondersteunt met het project secretariaat de projectcoördinator, VITO. ZABALA biedt bovendien coaching in de ontwikkeling van business plannen.

 

LuxChemtech GmbH

LuxChemtech GmbH werd opgericht in 2019 en nam in 2020 alle activa van Loser Chemie GmbH over. Momenteel heeft het bedrijf 18 werknemers. De activiteiten blijven voor een groot deel gelijk aan die van Loser Chemie, maar hebben een meer specifieke focus op: Productie van legeringen en speciale legeringen op basis van silicium; Analyses in het ppb-bereik met behulp van glimontladingsmassaspectrometrie (GDMS); Verdere ontwikkeling van methoden voor niet-destructieve behandeling van gebruikte zonnepanelen en andere gelaagde apparaten; Productie, kristallisatie en hersmelten van siliciumblokken en productie van siliciumvormige onderdelen; Mechanische behandeling, etsen en reinigen van silicium en andere harde brosse metalen; Productie van speciale en fijne chemicaliën; Ontwikkeling en gebruik van nieuwe recyclingtechnologieën voor zeldzame elementen met strategisch belang (halfgeleiders, legeringen, gemengde oxiden,…); Consultatie voor waterbehandeling, productie van hulpmiddelen voor waterbehandeling en nieuwe recyclingtechnologieën; Productie van nanodeeltjes zoals nanozilver, nano-koper en nano-silicium.

LuxChemtech vertegenwoordigt de PV-recyclers in het consortium. Het is een belangrijke partner voor circulair ontwerp van zonnepanelen. LuxChemtech zal ook input leveren voor het asset-database ICT-platform. Het zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van de systeemsimulatiemodellen via zijn kennis / netwerk in de Duitse PV-industrie.