Second-life batterijen

Wanneer batterijen worden afgedankt in elektrische voertuigen hebben ze vaak nog 70 tot 80% van hun capaciteit. Grote autoproducenten zijn al een tijd aan het investeren in technologieën om de overblijvende capaciteit in gebruikte EV-batterijen toe te passen voor opslag, bijvoorbeeld bij stroomnetstabilisatie, of bij industriële, commerciële en residentiële verbruikers. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat hergebruik van EV batterijen in stationnaire toepassingen een aantal voordelen heeft zowel op milieuvlak als op economisch vlak, wordt dit binnen de sector nog steeds fel bediscussieerd. Grote uitdagingen bij hergebruik van batterijen zijn bijvoorbeeld:

  • hergebruikte batterijen presteren minder goed in vergelijking met nieuwe, wat de business case verzwakt;
  • de prijs voor nieuwe batterijen daalt voortdurend;

CIRCUSOL wil de barrières voor hergebruik van EV batterijen in stationnaire toepassingen wegwerken door:

1) de technische performantie te verbeteren met batterij-verwerkingstechnologie. Deze technologie (ontwikkeld door SNAM en CEA) kan op batterij-cel niveau de efficiëntie maximaliseren door defecte of zwakke cellen te verwijderen

2) het marktvertrouwen te verbeteren door labelling en certificatie, en de opname in de markt kan gefaciliteerd worden door performance-based PSS modellen.

3) kosten en lange termijn duurzaamheid van second-life batterijen te analyseren.