Waarom CIRCUSOL

Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) en elektrische voertuigen (EV) zijn twee belangrijke drijvende krachten achter de energietransitie en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Zonne-energie is booming. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 400 GW tegen 2017 – een toename van 30% ten opzichte van 2016 – zorgt PV voor zo’n 5% van de wereldwijde capaciteit voor elektriciteitsproductie (bron: Solar Power Europe en Bloomberg New energy Finance). 

Elektrische voertuigen (EV) zijn eveneens booming. Er wordt verwacht dat 1 op de 3 wagens tegen 2040 elektrisch zullen worden aangedreven. (bron: Solar Power Europe en Bloomberg New energy Finance). 

Met de groeiende PV- en EV-markten, neemt ook de vraag naar grondstoffen voor deze sectoren toe, en tegelijk zorgen ze voor meer afval, zoals afgedankte zonnepanelen en batterijen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de transitie naar groene energie ook op het vlak van materialenbeheer duurzaam zal zijn? Hoe kunnen we vermijden dat we met het oplossen van het energievraagstuk nieuwe milieuproblemen creëren?

Om dit vraagstuk op te lossen zal er duidelijk samenwerking nodig zijn op vele vlakken, waaronder technologie, beleid, bedrijfsleven en onderwijs. Product-Dienst Systemen (Product Service Systems, PSS) worden algemeen beschouwd als een belangrijke familie van bedrijfsmodellen voor een circulaire economie. Maar hoe kunnen PSS de hoge verwachtingen inlossen? Hoe kunnen ze reële voordelen opleveren voor het milieu en de eindgebruikers, terwijl ze tegelijk zorgen voor financieel gezonde bedrijven?

Dit zijn de vragen die CIRCUSOL wil beantwoorden. Ontdek wat CIRCUSOL van plan is te doen.