Circular business innovation toolkits

De academische partners (VITO, Bern University of Applied Sciences, Lund University) zullen samen met de industriële partners een generieke methodologie en instrumenten uitwerken voor circulaire business model innovatie en beleidsanalyse. Een circulair business model design framework zal ontwikkeld worden en een facilitatie-methode voor co-creatie. Er zal geëxperimenteerd worden met deze circulaire business modellen, en een model voor de analyse van veranderingen in het eco-systeem van de sector zal ontworpen worden.

Deze methodologieën zullen binnen CIRCUSOL getest worden door de sector, en daarna breder verspreid (ook in andere sectoren, in de academische wereld, en bij beleidsmakers). Dit zal gebeuren onder de vorm van publicaties, online tools, cursussen en workshops.

Circular Business Model Design and Co-creation Framework.

CIRCUSOL zal bestaande business design methodes combineren met milieu- en economische evaluatiemethodes tot een gebruiksvriendelijk Circular Business Model Design framework. De visies van vershillende stakeholders zullen geïntegreerd worden via een cocreatie-proces, om de link te maken met de transitie naar Circulaire Economie op systeemniveau.

Circular Business Experimentation. Business experimentation is een proces dat oorspronkelijk ontwikkeld is om in start-ups een betere waardepropositie te ontwikkelen. Recent is business experimentation onder de aandacht gebracht als een belangrijke manier om de overgang naar duurzame zakenmodellen te faciliteren. In CIRCUSOL zullen dergelijke innovatieve methodes ontwikkeld worden.

Ecosysteem Simulatie Model. De afgelopen jaren komen ecosystemen steeds meer onder de aandacht wanneer het gaat om de analyse van complexe business systemen. CIRCUSOL zal een geïntegreerd mathematisch simulatiemodel ontwikkelen om de wettelijke, sociale, en economische drivers en hinderpalen die invloed hebben op de ontwikkeling van circulaire business modellen in kaart brengen. Het model zal primaire en secondaire vormen van impact (i.e. rechtstreekse en onrechtstreekse effecten van veranderingen in business modellen op de respectievelijke ecosystemen, en op relevante circulaire economie indicatoren).