Second life PV modules

Recycling is op vandaag de standaard verwerking voor afgedankte PV modules in Europa. Echter, in de komende 10-15 jaar zal naar verwachting tot 60% van de PV “afvalstroom” bestaan uit producten met premature defecten (IRENA/IEA PVPS, 2016), zoals bijvoorbeeld productiefouten of schade door transport en installatie. Het gaat hier dus om producten die het einde van hun technische levensduur nog lang niet hebben bereikt. Bij CIRCUSOL schatten we dat ongeveer 2/3 van deze PV modules hersteld of opgeknapt kunnen worden. Hierdoor zou tot 50% van het zogenaamde PV “afval” uit de stroom bestemd voor recycling gehaald kunnen worden. Waarschijnlijk is dit percentage in werkelijkheid zelfs nog hoger, aangezien PV modules die uit gebruik worden genomen maar nog functioneel zijn op vandaag ook bij het “afval” terecht komen.

Hergebruik, herstellen of opknappen zijn op vandaag nog steeds niet gebruikelijk in de PV industrie, en behoren tot het informele circuit. Deze activiteiten worden uitgevoerd door  onafhankelijke private bedrijven zonder enige steun van de producenten. Er zijn op vandaag ook nauwelijks reguleringen of standaarden voor het testen, de certificatie of labelling van deze hergebruikte producten.

CIRCUSOL wil dit verhelpen en de waardeketens van hergebruik, herstel en opknap-activiteiten in de PV-sector een formeel karakter geven. In het werkpakket “supply chain” zullen verschillende actoren samenwerken om een eerste verlenging van certificatie en labelling voor second-life PV modules uit te werken. Deze nieuwe protocollen zullen de performantie, de veiligheid en betrouwbaarheid garanderen. Geloofwaardige certificatie is noodzakelijk voor het opbouwen van vertrouwen in deze producten en in de second-life markt als geheel. CIRCUSOL zal ook de markt voor second-life PV modules in detail onderzoeken, en de marktacceptatie van deze producten faciliteren door het gebruik van PSS modellen.