Demonstrators

Een centrale activiteit van CIRCUSOL is het valideren van circulaire dienstmodellen voor de PV sector in vijf grootschalige demonstrators. De demonstrators zijn zo geselecteerd dat ze representatief zijn voor verschillende marktsegmenten (residentieel, commercieel en utiliteit), verschillende Europese landen (Duitsland, België en Zwitserland) en verschillende schaalniveaus (van afzonderlijke locaties tot een hele regio). Samen zullen ze dienen voor de validatie van drie succesfactoren binnen circulaire PSS modellen:

 

  • Voordelen voor het milieu. De demo’s zullen second-life PV en batterijen inzetten in verschillende markttoepassingen. De netto milieu-impact wordt geëvalueerd met behulp van een LCA-methode. Als extra resultaat zullen de demo’s ook laten zien dat PSS-modellen voor de PV-sector de overgang naar hernieuwbare energie kunnen versnellen.
  • Markt-competitiviteit. In de demo’s zal via co-creatie de waardepropositie worden gedefinieerd die tegemoetkomt aan de behoeften van eindgebruikers in verschillende marktsegmenten en verschillende landen. Waardeproposities zullen worden getest en verbeterd in de demo’s, eerst op kleinere schaal, en later in de grootschalige demo’s.
  • Financiële gezondheid. Alle demo’s zijn real-life, wat betekent dat kapitaalinvesteringen (Capex) worden betaald door de CIRCUSOL-serviceproviders (en dus eventueel worden doorgerekend aan de klanten) onder commerciële overeenkomsten zonder subsidie.

 

CLOVERLEAF (HEUSDEN-ZOLDER, BELGIË; demo lead Futech)

Deze demonstratiesite bevindt zich in een bestaande EV-oplaadfaciliteit in België. De faciliteit heeft al een PV-installatie, geleverd door FUTECH onder een Power Purchase Agreement.

Het doel is om zowel de economische als technische haalbaarheid aan te tonen van een opslag-als-een-dienst-model met second life batterijen voor een commerciële eindgebruiker.

 

 

WAASLAND CO-HOUSING (SINT-NIKLAAS, BELGIUM; DEMO LEAD DAIDALOS)

Het co-housing complex Waasland herbergt 22 huishoudens in een mix van appartementen en rijtjeswoningen, met een groot aandeel gedeelde ruimtes en voorzieningen. In deze deze demo werd een second life PV-systeem geïnstalleerd(mogelijk ook uit te breiden met batterijen). Nieuwe serviceproposities worden gecreëerd, getest en geëvalueerd samen met de bewoners, op basis van hun feedback over energieverbruik en mogelijke optimalisatie.

Deze demo is bedoeld om de PSS-waardeproposities te demonstreren voor de Belgische woningmarkt, een segment dat werd gedomineerd door conventioneel eigendom. Het beoogt ook de technische haalbaarheid en het marktpotentieel van second-life PV (en batterijen) voor residentiële toepassingen in te schatten.

OPSCHALEN VAN PSS (BKW, WOHLEN, ZWITSERLAND)

In deze demo wordt zonne-energie als dienst in verschillende stappen geografisch opgeschaald in Zwitserland:

  • Buurtniveau: een 30-tal huiseigenaars uit eenzelfde buurt;
  • Dorpsniveau: een 1000-tal individuele huiseigenaars in de gemeente Wohlen bij Bern.
  • Regionaal niveau: tot 30,000 huizenin de regio La Goule.

Het operationele pad om op te schalen van een enkele site naar een hele regio is complex en zeer uitdagend. Elk huis is private eigendom en elke eigenaar heeft zijn individuele voorkeuren en individuele financiële mogelijkheden. Het is belangrijk de stakeholders op een zodanige manier te organiseren dat de diensten (waaronder installatie en onderhoud) kunnen worden aangeboden op een zo kosten-efficiënte manier.

Doel van deze demo is om een economisch haalbaar schema uit te werken voor geografische opschaling van de solar PSS modellen in het residentiële segment. Dit vergt kosten-efficiënte operationele processen en innovatieve software.

 

RESCOOP PV (Vlaanderen, België; demo lead Ecopower)

In deze demo zal ECOPOWER een solar PSS aanbod uitwerken voor zijn coöperatieve, bestaande uit zo’n 50,000 Vlaamse burgers.

Deze demonstrator is een experiment waarin de dienst op grote schaal in de markt zal worden gerepliceerd. De acceptatie van het model in het 1) residentiële marktsegment zal worden getest; en het 2) operationele proces voor marktreplicatie van het solar PSS model in huishoudens op regionaal niveau zal worden uitgewerkt.