Wat te verwachten

CIRCUSOL zal voor de PV-sector business modellen ontwikkelen en demonstreren gebaseerd op Product-Dienst Systemen (PSS). Wat betekent dit en wat is het verschil met de huidige praktijk?

Op vandaag verkoopt een leverancier gewoonlijk nieuwe PV-panelen en batterijen aan een gebruiker. De gebruiker beheert vervolgens het geïnstalleerde systeem voor opwekking en opslag van zonne-energie. Wanneer de levensduur van het systeem op zijn einde loopt, worden de zonnepanelen en/of batterijen afgedankt en gerecycled of als afval weggegooid.

In het PSS-model dat CIRCUSOL voor ogen heeft, biedt een leverancier zonne-energieopwekking en -opslag aan een gebruiker als een service. De PV en batterijen worden op de locatie van de gebruiker geïnstalleerd, maar de leverancier blijft de eigenaar en is verantwoordelijk voor hun optimale werking. Wanneer hun gebruiksduur op de locatie is afgelopen, neemt de leverancier ze terug en beslist of ze een tweede leven kunnen krijgen en ergens anders kunnen worden geïnstalleerd of moeten worden afgevoerd voor recycling.

Waarom zou dit beter zijn? Een PSS-model kan een drievoudige winst zijn voor het milieu, voor de gebruiker en voor de leverancier:

 • Voor het milieu: een PSS model kan zorgen voor afval-reductie, door de gebruiksfase van producten te verlengen en door de acceptatie van tweedehands systemen in de markt te bevorderen, aangezien hun performantie, levensduur en veiligheid gegarandeerd worden door de leverancier;
 • Voor de gebruiker: een PSS model kan de initiële investering reduceren, de optimale werking van het systeem garanderen, en tegelijk ontzorgen;
 • Voor de leverancier: een PSS moedl kan zorgen voor diverse recurrente inkomsten en een lange termijn relatie met klanten.

Circulair PSS model = Circulaire product management + Product-Dienst met toegevoegde waarde

 

CIRCUSOL werkt rond de drie succesfactoren die nodig zijn om de triple-win van het PSS business model te realiseren:

 • Milieuwinsten, door in te zetten op een aanbod van hoge kwaliteit en acceptatie van tweedehandse PV modules en batterijen;
 • Marktcompetitiviteit, door de co-creatie van waarde-proposities die beantwoorden aan de reële noden van gebruikers;
 • Financiële gezondheid, door kosten te reduceren via nieuwe operationele processen en digitale technologieën, en door nieuwe vormen van inkomsten en financiering te creëren

 

Concreet zal CIRCUSOL resulteren in:

 • Economisch haalbare circulaire Product-Dienst modellen met reële milieuvoordelen, gevalideerd in vijf commerciële demo-projecten, die nadien kunnen gerepliceerd worden;
 • Protocollen om hergebruik van PV modules en batterijen te ondersteunen;
 • Business case voor circulair productontwerp in de PV waardeketen;
 • Gevalideerde systemische circulaire business model innovatie-methodologieën voor verder gebruik in de zakenwereld en de academische wereld;
 • Beleidsaanbevelingen;
 • Een nieuw ICT platform voor het genereren van data en data opslag, en het delen van data doorheen de waardeketen.