CIRCULAIRE SUPPLY CHAINS: AFVAL VERONTREINIGING REDUCEREN DOOR SAMENWERKING - EU GREEN WEEK

Tijdens de EU Green Week 2021 organiseert CIRCUSOL (www.circusol.eu) een Partner Event waarin de vraag wordt gesteld hoe de milieu-impact van solar-PV-modules kan worden verminderd en hoe een circulaire waardeketen in de solar-PV-sector kan worden ontwikkeld. De sessie zal ingaan op een aantal uitdagingen met betrekking tot zowel milieu- als economische impact.

Het doel van deze sessie is om aan te tonen dat het verminderen van afval en verontreiniging, en uiteindelijk een circulaire waardeketen, alleen kan worden bereikt door samenwerking en co-creatie tussen verschillende actoren en stakeholders. We lichten goede praktijken toe, en hopen daarmee ook andere sectoren te inspireren.

Bij het rondetafelgesprek willen we actoren in de toeleveringsketen, het maatschappelijk middenveld, NGO's, coöperaties, de energiesector, beleidsmakers en het breder publiek, waaronder consumenten en toekomstige ondernemers, samenbrengen, die werken aan een transitie naar een samenleving met schone energie. De panelleden in de discussie delen hun ervaringen vanuit de verschillende disciplines waarin ze actief zijn, en zullen enkele concrete goede praktijken toelichten. Hopelijk kan dit ook als inspiratie dienen voor andere circulariteits-initiatieven buiten de solar PV-sector.

 

HET EVENEMENT VINDT PLAATS OP 10 JUNI 2021 OM 15:00 uur.

Voorlopige agenda (Engels)

Introduction - 10 min
Naoko Tojo, Lund University
Anse Smeets, VITO: Environmental assessment of PV and reducing the pollution

Main presentations - 20 min
1. The circularity of solar PV - Tadas Radavičius, SoliTek
2. Waste reduction - Arvid van der Heide, Imec
3. The transition from a waste society to a circular society - Wolfram Palitzsch, LuxChemtech
4. Solar circular supply chain from service providers’ point of view – Lisa Wendzich, SunCrafter

Panel discussion – 30 min
Moderator: Naoko Tojo, Lund University

Closing remarks - 5 min
Naoko Tojo from Lund University